Про ЦСК КНЕДП АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"


Юридична особа - Філія "Головний інформаційно-обчислювальний центр" акціонерного товариства "Українська залізниця" у відповідності до пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 29.10.2018 № 3373/5 «Про затвердження Порядку ведення Довірчого списку» внесено до Довірчого списку, як Кваліфікованого надавача (далі – Надавач) електронних довірчих послуг (далі – ЕДП).

До електронних довірчих послуг, надання яких забезпечується Надавачем належать:
  • Електронна довірча послуга cтворення (за умови надання захищеного носія особистих ключів), перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
  • Електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.
  • Електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.
  • Консультативні послуги у сфері ЕДП за зверненням користувачів.

Дані про засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
    Під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ЦСК Укрзалізниці використовує засоби кваліфікованого електронного підпису, які є у складі ПТК ЦСК Укрзалізниці та мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи. ПТК ЦСК Укрзалізниці та ПЗ ІІТ Користувач ЦСК, який використовується підписувачами підтримує різні носії особистих ключів – апаратні та програмно-апаратні для створення як кваліфікованих так і удосконалених електронних підписів.

Дані про порядок перевірки чинності кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, у тому числі умови перевірки статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
    Перевірити чинність (статус) кваліфікованого сертифікату електронного підпису чи печатки, виданого ЦСК Укрзалізниці користувач може в будь-який час в режимі реального часу через телекомунікаційні мережі загального користування із використанням протоколу OCSP або за допомогою СВС, випущених ЦСК Укрзалізниці. Для цього може бути використані різні методи, у тому числі: сервіс пошуку сертифікатів на сайті ЦСК, ПЗ ІІТ Користувач ЦСК або сервіс перевірки підпису на сайті ЦСК. Посилання на сервіс перевірки статусу кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки підписувача в режимі реального часу вносяться до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів та створювачів електронної печатки.