Регламент роботи

Цей Регламент КНЕДП центру сертифікації ключів ЦСК «Укрзалізниці» (далі - Регламент) визначає умови надання та правила користування послугами центру сертифікації ключів (далі – ЦСК УЗ), включаючи права, обов'язки, відповідальність ЦСК УЗ та користувачів послуг ЦСК УЗ (далі – підписувачів ЦСК УЗ), формати даних, основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування ЦСК УЗ.

Регламент розроблено у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює питання у сфері електронних довірчих послуг та використання електронних підписів (далі - ЕП), а саме:
  • Закону України "Про електронні довірчі послуги" від 5.10.2017 року № 2155-VIII;
  • Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 року № 851-IV;
  • Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680;
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 992 "Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг";
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 821 "Про затвердження Порядку зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1215 "Про затвердження Порядку проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг";
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності";
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 193 "Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів"
  • "Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг", спільний наказ Міністерства цифрової трансформації України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 вересня 2020 року № 140/614
  • "Вимоги з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їхніх відокремлених пунктів реєстрації", Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14.05.2020 № 269

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені вищенаведеними нормативними актами.

Регламент встановлює загальні порядок та умови представлення ЦСК підписувачу, який уклав відповідний договір та приєднався до Регламенту, послуг щодо виготовлення та видачі кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа, та додаткових послуг щодо обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Цей Регламент не визначає та не розглядає відносини між ЦСК УЗ та підписувачами ЦСК, які є співробітниками ЦСК УЗ. Ці відносини регулюються внутрішніми документами ЦСК УЗ.

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з Регламентом на електронному ресурсі або в ЦСК УЗ або його відокремленому пункті реєстрації.

 Регламент роботи

 Файл із підписом (p7s)

 Титульний лист