Регламент роботи

Цей Регламент акредитованого центру сертифікації ключів (далі - Регламент) визначає умови надання та правила користування послугами акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), включаючи права, обов'язки, відповідальність АЦСК та користувачів послуг АЦСК (далі – підписувачів АЦСК), формати даних, основні організаційно-технічні заходи, що направлені на забезпечення функціонування АЦСК.

Регламент розроблено у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює питання у сфері електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), а саме:
  • Закону України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 p. № 852-IV;
  • Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680;
  • Порядку акредитації центру сертифікації ключів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 903;
  • Порядку обов’язкової передачі документованої інформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1454;
  • Правил посиленої сертифікації, затверджених наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 р. № 3 (у редакції згідно наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України за № 50 від 10.05.2006 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17. 05. 2006 р. за № 568/1244);
  • спільного наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки України і Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації міністерства транспорту та зв’язку України від 11.09.06 за №99/166 "Про затвердження Технічних специфікацій форматів представлення базових об’єктів національної системи електронного цифрового підпису".

Терміни та визначення, що вживаються в цьому Регламенті, визначені вищенаведеними нормативними актами.

Регламент встановлює загальні порядок та умови представлення АЦСК підписувачу, який уклав відповідний договір та приєднався до Регламенту, послуг щодо виготовлення та видачі посилених сертифікатів відкритого ключа, та додаткових послуг щодо обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів.

Цей Регламент не визначає та не розглядає відносини між АЦСК та підписувачами АЦСК, які є співробітниками АЦСК. Ці відносини регулюються внутрішніми документами АЦСК.

Будь-яка зацікавлена особа може ознайомитися з Регламентом на електронному ресурсі або в АЦСК або його відокремленому пункті реєстрації.

 Регламент роботи

 Файл із підписом (p7s)

 Титульний лист