Повторне (дистанційне) формування сертифікату

Зчитати
діючий ключ

Підтвердити
дані

Підписати
заявку

Створити
новий ключ